FeaturedNewsController

Hội Chữ thập đỏ phường Lĩnh Nam tổ chức kỷ niệm 76 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổng kết công tác Hội chữ thập đỏ năm 2022

Hội Chữ thập đỏ phường Lĩnh Nam tổ chức kỷ niệm 76 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổng kết công tác Hội chữ thập đỏ năm 2022 (21/12/2022)

Thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2022) và kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội (23/11/1957 - 23/11/2022). Sáng 23/11/2022, tại Hội trường tầng 5, Hội Chữ thập đỏ phường Lĩnh Nam đã tổ chức Hội nghị kỷ niệm 76 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổng kết công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2022

DetailController

NewsByCategory

THÔNG BÁO
 • Phường Lĩnh Nam tổng kết công tác Hội cựu thanh niên xung phong năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2023

  Sáng 26/11/2022, tại Hội trường tầng 5, Hội Cựu Thanh niên xung phong phường Lĩnh Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu TNXP năm 2022, phương...

 • Responsive Image
  Responsive Image

  NewsByCategory

  VĂN HÓA XÃ HỘI
 • Hội Chữ thập đỏ phường Lĩnh Nam tổ chức kỷ niệm 76 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổng kết công tác Hội chữ thập đỏ năm 2022

  Thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2022) và kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội...

 • NewsByCategory

  AN NINH QUỐC PHÒNG
 • Hội Chữ thập đỏ phường Lĩnh Nam tổ chức kỷ niệm 76 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổng kết công tác Hội chữ thập đỏ năm 2022

  Thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2022) và kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội...

 • NewsByCategory

  NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT
 • Hội Chữ thập đỏ phường Lĩnh Nam tổ chức kỷ niệm 76 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổng kết công tác Hội chữ thập đỏ năm 2022

  Thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2022) và kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội...

 • NewsByCategory

  CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ
 • Phường Lĩnh Nam tổ chức đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND phường với cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của công dân và các vấn đề liên quan về thủ tục hành chính

  Sáng ngày 25/11/2022, tại Hội trường phường Lĩnh Nam diễn ra Hội nghị đối thoại giữa đồng chí chủ tịch UBND phường với cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên...

 • NewsByCategory

  HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ĐOÀN THỂ
 • Phường Lĩnh Nam tổ chức đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND phường với cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của công dân và các vấn đề liên quan về thủ tục hành chính

  Sáng ngày 25/11/2022, tại Hội trường phường Lĩnh Nam diễn ra Hội nghị đối thoại giữa đồng chí chủ tịch UBND phường với cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên...

 • NewsByCategory

  TIN TỨC KHÁC
 • Hội Chữ thập đỏ phường Lĩnh Nam tổ chức kỷ niệm 76 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổng kết công tác Hội chữ thập đỏ năm 2022

  Thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2022) và kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội...

 • ViewHomePageVideoImage

  thư viện ảnh & video