ListNewByCategory

Hội nghị gặp mặt, tặng quà, động viên, cấp phát quân trang đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân  và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2024 .

(29/02/2024)
Hội nghị gặp mặt, tặng quà, động viên, cấp phát quân trang đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân  và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2024 .

Hội CCB - Ban chỉ huy Quân sự - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân giai đoạn 2018-2023.

(02/08/2023)
Hội CCB - Ban chỉ huy Quân sự - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân giai đoạn 2018-2023.

Hiển thị 1 - 10 of 18 kết quả.

NewsByCategory