DetailController

Người tốt việc tốt

Phường Lĩnh Nam tiếp tục ra quân chỉnh trang mái đê Hữu Hồng chào mừng 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai.        

18/08/2023 03:10
Phường Lĩnh Nam tiếp tục ra quân chỉnh trang mái đê Hữu Hồng chào mừng 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai.

       Phường Lĩnh Nam tiếp tục ra quân chỉnh trang mái đê Hữu Hồng chào mừng 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai.
Phường Lĩnh Nam tiếp tục ra quân chỉnh trang mái đê Hữu Hồng chào mừng 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai.        
       

Đoàn viên công đoàn phường làm cỏ tại mái đê Hữu Hồng

 

  Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003 - 25/11/2023), tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND - UB MTTQ ngày 15/8/2022 của UBND - ỦY ban MTTQ phường Lĩnh Nam về việc ra quân vệ sinh môi trưởng, chỉnh trang mái đê Hữu Hồng. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, UBND - Ủy ban MTTQ phường Lĩnh Nam đã phát động chiến dịch và tổ chức nhiều đợt lao động vệ sinh môi trường, chỉnh trang mái đê tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Đảng ủy, UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể phường, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố cùng nhân dân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường tham gia   

  Từ đầu tháng 8/2023 đến nay, tại khu vực mái thượng lưu và hạ lưu đê Hữu Hồng, cán bộ và nhân dân phường Lĩnh Nam đã tích cực thực hiện chủ trương xã hội hóa, chỉnh trang mái đê Hữu Hồng. Với hình thức: làm sạch mái đê, vị trí nào cây hoa mọc đẹp sẽ tập trung làm cỏ, thu dọn phế thải, vị trí nào không có cây hoa sẽ đánh luống sau đó trồng bổ sung hoa, cây cảnh hai bên mặt mái đê thay thế cỏ dại, cắt tỉa hàng rào găng tạo cảnh quan xanh sạch đẹp hai bên mái đê đoạn qua phường Lĩnh Nam.

UBND - Ủy ban MTTQ phường đã huy động gần 1000 lượt nhân dân, đoàn viên thanh niên, dân quân, tự quản, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường cùng tham gia lao động, trồng cây. Với việc chia ô để phân công cho các Tổ dân phố, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị hiệp quản đã phát huy tác dụng, các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố đi đầu vận động nhân dân tham gia làm cỏ, trồng hoa đảm bảo mỹ quan đô thị. Những loài cây, hoa được trồng là những cây có sức sống tốt, tính thẩm mỹ cao, thích ứng với thời tiết 4 mùa, phù hợp với cảnh quan ven đường như hoa sài đất, găng cảnh... để trồng. Sau đó vận động hội viên chăm sóc để hoa phát triển, tạo thành những con đường hoa ven đê phường Lĩnh Nam”. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Lĩnh Nam trong thời gian tiếp theo là tiếp tục duy trì, chỉnh trang mái đê xanh, sạch cho cây hoa phát triển. 

Với chiều dài khoảng 1.700m x 2 mặt mái = 3.400m, đến nay phường đã huy động nhân dân và cán bộ các khu dân cư, tổ dân phố trồng được gần 3000m mặt đê mái thượng lưu trong đê và một phần mái ngoài đê. Qua đó góp phần làm xanh, sạch, đẹp tuyến đê, chống đổ trộm phế thải, tạo cảnh quan môi trường cho 2 mái đê Hữu Hồng, xây dựng phường Lĩnh Nam văn minh, sạch đẹp.

Đây cũng là công trình chỉnh trang đô thị phường đăng ký chào mừng 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003 - 25/11/2023)

UBND phương Lĩnh Nam

NewsByCategory