DetailController

Người tốt việc tốt

TIN BÀI THÁNG 08– 2023 TRƯỜNG MẦM NON LĨNH NAM THAM GIA HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

23/08/2023 02:34
TRƯỜNG MẦM NON LĨNH NAM THAM GIA HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

          Thực hiện công văn hướng dẫn số 2797-SGDĐT-VP/ ngày 2/8/2023 về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” và công văn 357 UBND-TP của UBND phường Lĩnh Nam về việc triển khai đôn đốc cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”, trường mầm non Lĩnh Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên tích cực tìm hiểu, tham gia cuộc thi. Đây là Cuộc thi nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến 

Trường mầm non Lĩnh Nam đã xây dựng Kế hoạch và phát động Cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, đội ngũ giáo viên nhân viên trong nhà trường góp phần phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNelD, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cư trú trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyển. Đồng thời, cuộc thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cuộc thi trực tuyến được diễn ra từ ngày 1/8/2023 đến 24h00 ngày 01/9/2023. Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu đảm bảo thông tin chính xác theo giấy khai sinh hoặc căn cước công dân hoặc chứng minh thư hoặc hộ chiếu. Người dự thi tham gia hai phần thi là trắc nghiệm và tự luận. Phần thi trắc nghiệm gốm 20 câu được lựa chọn ngẫu nhiên trong Bộ Đề thi được thiết kế sẵn. Bài thi tự luận tối thiểu 300 từ, tối đa 1500 từ. Bài thi tự luận mà sao chép  là bài thi không hợp lệ. Đến ngày 21/8/2023, trường mầm non Lĩnh Nam đã có 69 cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường tham gia cuộc thi - đạt 100% cán bộ giáo viên nhân viên tham gia.

Qua cuộc thi đã giúp cho cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường mầm non Lĩnh Nam trên địa bàn quận Hoàng Mai đã nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyển./.

Trường mầm non Lĩnh Nam

NewsByCategory