DetailController

Chính trị - Kinh tế - Đô thị

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại 11 liên tổ dân phố phường Lĩnh Nam chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)

20/11/2023 08:19
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại 11 liên tổ dân phố phường Lĩnh Nam

chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)

 

Từ ngày 12/11 đến 14/11/2023, 11/11 liên Tổ dân phố phường Lĩnh Nam long trọng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, chaod mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003-25/11/2023) gắn với tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” năm 2023. Dự và chung vui với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc các tổ dân phố có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức được phân công hướng dẫn tổ chức các ban công tác mặt trận và đông đảo nhân dân tới dự Ngày hội hòa trong không khí vui tươi, phấn  khởi kết hợp giữa phần lễ và phần hội.

Mở đầu phần hội là các tiết mục văn hóa, văn nghệ không chuyên do đội văn nghệ quần chúng các tổ dân phố, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi thể hiện mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho Ngày hội.

Tiếp đó vào phần lễ, Ban công tác mặt trận các tổ dân phố đã thực hiện đúng chương trình phần lễ theo đúng chương trình, đọc diễn văn truyền thống và báo cáo tổng kết 01 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Diễn văn kỷ niệm nhấn mạnh: Cách đây 93 năm, ngày 18/11/1930 Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời do Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi xướng và lãnh đạo, đánh dấu sự phát triển phong trào đoàn kết yêu nước của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống thực dân đô hộ và bè lũ tay sai.

Theo thời gian, với các phương thức hoạt động, với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng và có những đóng góp hết sức to lớn, thực sự là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Hơn 90 năm thực hiện xuyên suốt và nhất quán chiến lược đại đoàn kết dân tộc, nhất là trong hơn 35 năm đổi mới, Mặt trận dân tộc thống nhất nay là Mặt trận tổ quốc Việt nam đã vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc phù hợp với tình hình, yêu cầu và nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng.  

Trong chặng đường lịch sử vẻ vang 93 năm MTTQ Việt Nam, trải qua những giai đoạn thăng trầm của sự nghiệp cách mạng và dựng xây đất nước, MTTQ thành phố Hà Nội luôn tự hào khẳng định vai trò, vị thế đi đầu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm về tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, xây dựng phát triển Thủ đô.

Kỷ niệm 93 năm truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, nhất là Tháng cao điểm Vì người nghèo từ 17/10/2022 đến 18/11/2023  bằng nhiều việc làm thiết thực.... Đây cũng là dịp đánh giá và biểu dương các điển hình tiêu biểu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới. Là dịp tổ chức các hoạt động tri ân, về nguồn, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ; thăm hỏi, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, khánh thành Nhà đại đoàn kết, công trình dân sinh ở cộng đồng; trồng và chăm sóc cây xanh; vệ sinh, chỉnh trang khu dân cư sạch, đẹp; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng.

Với các mặt hoạt động trên nhiều lĩnh vực, các Ban công tác mặt trận Tổ dân phố đều hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - An ninh quốc phòng năm 2023, từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển chung của địa phương. Kết quả năm 2023 phường Lĩnh Nam có 25/27 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa = 92,5%, có 7.263/7.654 = 93,06% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phát biểu động viên nhân dân trong Ngày hội đại đoàn kết dân tộc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận những kết quả các khu dân cư (liên tổ dân phố) đã đạt được trong năm qua và đề nghị nhân dân và cán bộ tổ dân phố với tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tăng hộ khá giả, phấn đấu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, bài trừ các tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng dân cư, duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp cộng đồng làng xã, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày một vững mạnh, thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai.

Cũng trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023, Ủy ban nhân dân - Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Lĩnh Nam tổ chức khen thưởng 81 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu; 11 Tổ dân phố văn hóa tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” năm 2023, với số tiền  khen thưởng là 19.500.000đ./.

UBND phường Lĩnh Nam

NewsByCategory