DetailController

Thông báo

Quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

05/12/2022 04:48
Với mục tiêu làm rõ những nội dung mới của Nghị định 136 so với Nghị định 79 hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC trước đây và các Thông tư của Bộ Công an, thống nhất cách hiểu, áp dụng.

     Trong những năm qua, Công an quận Hoàng Mai đã thường xuyên đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản và công tác nghiệp vụ phòng chống cháy, nổ; kịp thời tham mưu UBND quận chỉ đạo tốt các mặt công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, công tác PCCC tại các khu dân cư, tổ dân phố, các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở đã ngày một nâng cao; nhận thức và ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu và nhân dân đã dần được chuyển biến.

     Tuy nhiên, công tác PCCC&CNCH trong tình hình mới còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do đó, các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đã được điều chỉnh, bổ sung nhằm phù hợp với tình hình thực tế công tác PCCC trong tình hình mới. Việc rà soát, chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này là thiết thực và cần thiết. Hội nghị nhằm làm rõ những nội dung mới của Nghị định 136 so với Nghị định 79 hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC trước đây và các Thông tư của Bộ Công an, thống nhất cách hiểu, áp dụng trong lực lượng Công an.

     Trước tình hình dịch bệnh do virut Covid-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp tại địa bàn thành phố Hà Nội. Công an quận Hoàng Mai đã chủ động tham mưu cho UBND quận tổ chức Hội nghị tập huấn về PCCC&CNCH trực tuyến thông qua phần mềm Zoom với điểm cầu chính tại Trung tâm chính trị quận Hoàng Mai, 14 điểm cầu trực tuyến tại trụ sở UBND 14 phường và một số điểm cầu tại các khu vực đang thực hiện việc phong tỏa, dãn cách để phòng chống dịch bệnh. Hội nghị đã diễn ra thuận lợi và đảm bảo chất lượng theo đúng kế hoạch đề ra.

NewsByCategory