DetailController

Thông báo

Thông báo về triển khai việc phát và thu PHIẾU ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

05/09/2023 03:07
Thông báo về triển khai việc phát và thu PHIẾU ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường triển khai thực hiện làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, trên địa bàn 02 quận Hoàn Kiếm và quận Hoàng Mai, nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP.

Căn cứ Văn bản số 2291/UBND-TNMT ngày 31/8/2023 của UBND Quận Hoàng Mai, UBND phường Lĩnh Nam sẽ triển khai việc phát và thu PHIẾU ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở trong thời gian dự kiến xong trước ngày 30/9/2023.

Mục đích của việc điều tra, thu thập thông tin là nhằm thu thập, rà soát, bổ sung thông tin về đất đai, nhà ở và cơ sở y tế để làm giàu, làm sạch thông tin dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận lợi.

UBND phường Lĩnh Nam đề nghị các hộ gia đình tích cực tham gia, thực hiện, cung cấp đầy đủ thông tin trên Phiếu điều tra, thu thập thông tin theo hướng dẫn của Tổ triển khai tại địa phương đúng kế hoạch đề ra.

Thông tin chi tiết tham khảo tại các bảng tin của tổ dân phố, trang web của UBND Phường Lĩnh Nam và cổng thông tin điện tử quận Hoàng Mai.

NewsByCategory