DetailController

Cải cách hành chính

Phường Lĩnh Nam tổ chức đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND phường với cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của công dân và các vấn đề liên quan về thủ tục hành chính

15/12/2022 02:27
Sáng ngày 25/11/2022, tại Hội trường phường Lĩnh Nam diễn ra Hội nghị đối thoại giữa đồng chí chủ tịch UBND phường với cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của công dân và các vấn đề liên quan về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2022.

Thực hiện Nghị định 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành một số điều của Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội. Sáng ngày 25/11/2022, tại Hội trường phường Lĩnh Nam diễn ra Hội nghị đối thoại giữa đồng chí chủ tịch UBND phường với cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của công dân và các vấn đề liên quan về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2022.

     Chủ trì Hội nghị, đồng chí Tạ Việt Dũng đã nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, nội dung đối thoại theo quy định, khẳng định việc đối thoại giúp cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến, kiến nghị của nhân dân về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương 6 tháng cuối năm 2022, từ đó làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Trong không khí cởi mở và xây dựng, đại diện các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn phường đã đề xuất, kiến nghị 12 ý kiến với Đảng ủy, chính quyền phường những vấn đề: Giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phường trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong công tác quản lý đất đai, TTXD; vấn đề hạ tầng đô thị như: nâng cấp các ngõ, ngách, hệ thống rãnh thoát nước, công tác vệ sinh môi trường, xe ô tô đỗ trong các ngõ ngách sai quy định, bổ sung đèn chiếu sáng cho các ngõ, ngách trên 2m; việc đính chính lại địa chỉ của 66 hộ dân khu Binh đoàn 12 do chuyển đổi địa giới hành chính từ phường Thanh Trì về phường Lĩnh Nam và việc quan tâm, cấp phép xây dựng cho nhân dân khu vực ngoài đê; đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND phường kiến nghị Quận đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường Lĩnh Nam (ưu tiên đoạn dốc đê mở rộng trước) để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị cho nhân dân trên địa bàn phường.

     Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, đồng chí chủ tịch UBND phường đã lắng nghe, tiếp thu và giải trình, trao đổi với các đại biểu về các ý kiến, đề xuất, trong đó làm rõ các biện pháp, giải pháp của UBND phường đã thực hiện và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân và các đại biểu dự hội nghị. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên sẽ đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt, tháo gỡ, trong đó đặc biệt là vấn đề xây dựng nhà ở khu vực ngoài đê đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Các nội dung trao đổi, đối thoại của lãnh đạo UBND phường Lĩnh Nam đã được các đại biểu dự hội nghị đồng tình đánh giá cao.

NewsByCategory