DetailController

Thông báo

Hoàng Mai đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

05/12/2022 04:51
Trong 10 tháng đầu năm 2021, Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai đã phối hợp với UBND các phường, Bưu điện Trung tâm 6 và các phòng, ban, ngành liên quan trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến nhân dân trên địa bàn quận.

 

 

     Hưởng ứng Lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHXH quận phối hợp với Bưu điện Trung tâm 6 đã tổ chức lễ ra quân tại trụ sở 2 đơn vị, diễu hành bằng ô tô, xe máy trên một số tuyến phố lớn trên địa bàn quận.

     Với những nỗ lực trong tuyên truyền, vận động, kết quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ ra đình trong ngày ra quân phát triển tăng mới được 10 trường hợp với số tiền thu được: gần 20 triệu đồng. 12 trường hợp đã đăng ký để được tư vấn thêm trong thời gian tới.

     Nhân viên đại lý thu trên địa bàn quận thường xuyên được tham dự các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền do BHXH quận tổ chức. Số lượng nhân viên đại lý không ngừng tăng qua các năm. Đến nay, số nhân viên đại lý thu trên địa bàn quận Hoàng Mai là 61 người trên tổng số 36 điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn quận. Đầu tháng 11 năm 2021 BHXH quận đã có thêm 7 nhân viên đại lý thu được BHXH TP Hà Nội đào tạo và cấp chứng chỉ.

     Từ nay đến cuối năm 2021, BHXH quận phấn đấu thực hiện mục tiêu, hoàn thành các chỉ tiêu được giao về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Theo đó, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các phòng, ban, ngành thuộc quận trong công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trên địa bàn về sự cần thiết cũng như những lợi ích khi tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện.

NewsByCategory