DetailController

Đảng ủy phường

Đảng bộ phường Lĩnh Nam tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cương kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Lĩnh Nam”.

08/04/2024 03:50
Đảng bộ phường Lĩnh Nam tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cương kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Lĩnh Nam”.

 

Sáng ngày 27/3/2024, Đảng bộ phường Lĩnh Nam tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cương kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Lĩnh Nam”. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thâu, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại Ban tuyên giáo Trung ương - Phó ban Tuyên giáo trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Trần Đại Dũng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Đào Thị Thanh Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Tạ Việt Dũng  - Phó Bí thư Đảng ủy -  Chủ tịch UBND phường, các ban ngành đoàn thể, cấp ủy chi bộ cùng đảng viên thuộc 17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Lĩnh Nam phường cũng về dự đông đủ.

      Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại Ban tuyên giáo Trung ương - Phó ban Tuyên giáo trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam quán triệt những nội dung cơ bản về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cương kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong Đảng bộ và hệ thống chính trị”

Đảng ủy phường, các chi bộ công an, trường học, tổ dân phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị về chấp hành kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao; khơi dậy tình yêu, ý chí, khát vọng, tâm huyết xây dựng, phát triển phường Lĩnh Nam bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu về tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân, nói đi đôi với làm, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đối diện và vượt qua khó khăn, thử thách vì công việc chung.

Sau hội nghị, Đảng ủy phường Lĩnh Nam đề nghị các Chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2024 tới toàn thể cán bộ, đảng viên; đưa nội dung "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị phường Lĩnh Nam" vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý tại Chi bộ.

UBND phường Lĩnh Nam

NewsByCategory