DetailController

Hoạt động đảng đoàn thể

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Lĩnh Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

22/03/2024 07:32
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Lĩnh Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029

 

Trong 2 ngày 08, 09/3/2024, tại Hội trường tầng 5, Trụ sở Đảng ủy - UBND phường Lĩnh Nam, Ủy ban MTTQ phường đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ V nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự Đại hội có các vị đại biểu: ông Phạm Ngọc Tiến - UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương có ông Trần Đại Dũng - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy, bà Đào Thị Thanh Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, ông Tạ Việt Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; các ông bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND, trưởng các ban ngành, đoàn thể phường, các ông bà nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường các thời kỳ, đại biểu cơ sở có các ông (bà) Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, Hiệu trưởng các nhà trường, đặc biệt là sự có mặt của 105 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường đã về dự Đại hội đông đủ.

Với tinh thần “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết và Hiệu quả”, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lĩnh Nam có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình hành động, nhiệm kỳ 2019-2024; quyết định mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029; kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ phường, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lĩnh Nam khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029; góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ V. Với tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động, MTTQ phường Lĩnh Nam đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tại Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lĩnh Nam cũng đã thống nhất Chương trình hành động của MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029, gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai Phạm Ngọc Tiến đánh giá cao những kết quả của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lĩnh Nam trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, đã tích cực vận động Nhân dân phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, giám sát việc đảm nhận việc khó của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tham gia góp ý các dự thảo Luật Đất đai, Luật Thủ đô (sửa đổi), phản biện vào dự thảo phát triển KT-XH hằng năm của phường; MTTQ phường cũng tham mưu cấp ủy lãnh đạo tổ chức tốt các hội nghị đối thoại định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Qua đó, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, giúp cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị địa phương. Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, ông Phạm Ngọc Tiến đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lĩnh Nam tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Nhân dân. Bên cạnh đó, đổi mới trong cách thức triển khai, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhất là các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; hoạt động “Vì người nghèo”…Đồng thời, cần thường xuyên củng cố, kiện toàn, mở rộng thành viên là cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai tầng xã hội, đóng góp vào quá trình triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của MTTQ, để MTTQ thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ cử ra Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Lĩnh Nam khóa V gồm 37 ủy viên, trong đó cử ra 05 ông (bà) trong Ban thường trực; ông Nguyễn Viết Ân - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa V, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Đảng ủy viên tái cử giữ chức danh phó Chủ tịch thường trực, ông Nguyễn Văn Nhuận - Chủ tịch Hội NCT tái cử giữ chức danh Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng hiệp thương dân chủ cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai lần thứ V gồm 06 đại biểu chính thức.

Thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Lĩnh Nam là sự kiện quan trọng khởi đầu năm mới 2024 trong niềm hân hoan phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Lĩnh Nam. Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường tiếp tục thi đua đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2024 - 2029, quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công!”

UBND phường Lĩnh Nam

NewsByCategory